Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności(...)
Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności
Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności(...)
Ogłoszenie o zamównieu na usługi społeczne
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 formularz oferty zał. nr 3 oświadczenie wykonawcy zał. nr 4a wykaz doświadczenie wykonawcy zadanie 1 zał. 4b wykaz doświadczenie wykonawcy zadanie 2 zał. 5a wykaz potencjał kadrowy wykonawcy zadanie 1 zał. 5b wykaz potencjał kadrowy wykonawcy zadanie 2 zał. 6z projekt umowa zadanie rehabilitan zał. 6b projekt umowa zadanie asystent (2) (3)(...)
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej(...)
Copyright (C) 2008 by keid.pl