Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
(...)
NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
(...)
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości
  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości (1/2 etatu) w projekcie systemowym „Aktywni Społecznie  w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”,   W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości projektu systemowego „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, w związku z jego kontynuacją w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r., została wybrana Pani Małgorzata  Dwornicka.             Pani Magdalena Dwornicka posiada wymaganą wiedzę i odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na w/w stanowisku.     Danuta Marecka Kierownik PCPR w Bolesławcu(...)
Nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości
    Bolesławiec, 29.01.2014 r.     Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Zwycięstwa 9 59-700 Bolesławiec na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 nr 223.1458 z późn, zmian.) w związku z nienawiązaniem stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ogłoszonego dnia 26.11.2013r. ogłasza ponowny nabór na stanowisko   specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w projekcie systemowym „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” w związku z jego kontynuacją w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.         Wymagania niezbędne: -        Wykształcenie wyższe. -        Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. -        Wiedza z zakresu zasad kwalifikowalności wydat(...)
Copyright (C) 2008 by keid.pl