K-BIP Strona główna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Ogłoszenie o zamównieu na usługi społeczne
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 formularz oferty zał. nr 3 oświadczenie wykonawcy zał. nr 4a wykaz doświadczenie wykonawcy zadanie 1 zał. 4b wykaz doświadczenie wykonawcy zadanie 2 zał. 5a wykaz potencjał kadrowy wykonawcy zadanie 1 zał. 5b wykaz potencjał kadrowy wykonawcy zadanie 2 zał. 6z projekt umowa zadanie rehabilitan zał. 6b projekt umowa zadanie asystent (2) (3)(...)
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej(...)
Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
(...)
Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 2 2018 r.
Odpowiedź do zapytania ofetowego nr 2/2018 r.(...)
Copyright (C) 2008 by keid.pl