Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Sprawozdanie finnsowe za rok 2018
Bilans jednostki za 2018 r. Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 r. Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. Informacja dodatkowa(...)
Komunikat od dniu wolnym od pracy dla pracowników PCPR w Bolesławcu
Zarządzenie nr 2/2019(...)
Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na usługi społeczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzysniejszej oferty na usługi społeczne(...)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Ogłoszenie o zamówieniu na uslugi społeczne pod nazwą "Organizacja uslug szkoleniowych, doradczych i specjalistycznych w projekcie pn. Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim - z podziałem na 8 części" Załączniki edytowalne (...)
Copyright (C) 2008 by keid.pl