Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Archiwum wiadomości
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności
Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności(...)
Dodano: 2018-10-01
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności
Nabór na wolne stanowisko - pracownik socjalny w dziale świadczeń i należności(...)
Dodano: 2018-09-11
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o zamównieu na usługi społeczne
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zał. nr 1 opis przedmiotu zamówienia zał. nr 2 formularz oferty zał. nr 3 oświadczenie wykonawcy zał. nr 4a wykaz doświadczenie wykonawcy zadanie 1 zał. 4b wykaz doświadczenie wykonawcy zadanie 2 zał. 5a wykaz potencjał kadrowy wykonawcy zadanie 1 zał. 5b wykaz potencjał kadrowy wykonawcy zadanie 2 zał. 6z projekt umowa zadanie rehabilitan zał. 6b projekt umowa zadanie asystent (2) (3)(...)
Dodano: 2018-07-20
Opublikowane przez: Administrator
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej(...)
Dodano: 2018-06-28
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
(...)
Dodano: 2018-06-15
Opublikowane przez: Administrator
Odpowiedź do zapytania ofertowego nr 2 2018 r.
Odpowiedź do zapytania ofetowego nr 2/2018 r.(...)
Dodano: 2018-06-12
Opublikowane przez: Administrator
Przełużenie terminu - zapytanie ofertowe nr 2 2018 r.
Przedłużenie terminu - zapytanie ofertowe nr 2/2018 r.(...)
Dodano: 2018-06-11
Opublikowane przez: Administrator
Wybór wykonawcy na dostarczenie i zamontowanie platformy lub windy służącej do transportu osób niepe
Zapytanie ofertowe nr 2/2018(...)
Dodano: 2018-05-28
Opublikowane przez: Administrator
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na organizację usług szkoleniowych, doradczych i
Unieważnienie postępowania ZP/US/1/18(...)
Dodano: 2018-05-14
Opublikowane przez: Administrator
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa
Przedłużenie terminu dotyczącego naboru na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa(...)
Dodano: 2018-05-14
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa
Nabór na stanowisko pomoc administracyjno-biurowa(...)
Dodano: 2018-04-30
Opublikowane przez: Administrator
Zamówienie na organizację usług doradczych i specjalistycznych w projekcie Centrum Wsparcia Rodziny
Zamówienie na organizację usług doradczych i specjalistycznych w projekcie Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim z podziałem na 2 zadania(...)
Dodano: 2018-04-23
Opublikowane przez: Administrator
Protokół z wyboru instytucji szkoleniowej w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bole
Protokół z wyboru instytucji szkoleniowej (...)
Dodano: 2017-11-15
Opublikowane przez: Administrator
Przedłużenie terminu szkoleń
Przedłużenie terminu szkoleń(...)
Dodano: 2017-11-15
Opublikowane przez: Administrator
SIWZ na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bo
SIWZ na przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim" SIWZ Załączniki(...)
Dodano: 2017-11-15
Opublikowane przez: Administrator
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie asystentury dla osób niepełnosprawnych
  Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie asystentury dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.   Dokument do pobrania:   Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty  (...)
Dodano: 2017-10-31
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej
Nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej
INFORMACJA O NABORZE   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Termin składania ofert do 17.07.2017r. do godz. 12.00 w PCPR w Bolesławcu w pokoju nr 107. Więcej informacji w Biurze projektu pod nr tel. 75 612 17 83 lub u Kierownika PCPR pod nr tel. 75 612 17 88   Dokumenty do pobrania:   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4a do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 4b do SIWZ - Oświadczenie p(...)
Dodano: 2017-10-31
Opublikowane przez: Administrator
Protokół z wyboru Asystenta osoby niepełnosprawnej
Protokół z wyboru Asystenta osoby niepełnosprawnej(...)
Dodano: 2017-10-25
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługi specjalistyczne i doradcze
Treść informacji w załącznikach: 1. Informacja dotycząca naboru 2. Protokół z wyboru  (...)
Dodano: 2017-10-24
Opublikowane przez: Administrator
nabór na stanowisko pomoc administracyjno - biurowa na zastępstwo
(...)
Dodano: 2017-10-17
Opublikowane przez: Administrator
INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  ogłasza nabór na stanowisko: Asystenta osoby niepełosprawnej w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziniy w Powiecie Bolesławieckim" współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Termin składania ofert do 23.10.2017 r. do godziny 12:00 w PCPR w Bolesławcu w pokoju nr 108. Więcej informacji w Boiurze projektu pod nr te. 75 612 17 83 lub u Kierownika PCPR pod nr tel. 75 612 17 88.   Kierownik PCPR Justyna Ziółkowska   Dokumenty do pobrania: Informacja o naborze na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej Specyfikacja warunków zamówienia (...)
Dodano: 2017-10-12
Opublikowane przez: Administrator
NABÓR NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu Justyna Ziółkowska  ogłasza  nabór na stanowisko:  Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu   Rodzaj zatrudnienia:  umowa o pracę  – 1 etat;  zadaniowy system czasu pracy. Miejsce wykonywania pracy:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, 59-700 Bolesławiec,  ul. Armii Krajowej12 , praca w terenie. I    Wymagania niezbędne: 1.  Obywatelstwo polskie. 2. Wykształcenie wyższe:      a) na kierunku:  pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca   socjalna, nauki o rodzinie lub      b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej oraz co najmniej(...)
Dodano: 2017-04-03
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowy
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowy               W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu została wybrana Pani Małgorzata Szczerba, zam. 59-700 Bolesławiec,ul. Andersa 7.   Pani Małgorzata Szczerba spełnia wymagania formalne,  posiada wymaganą wiedzę i odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na w/w stanowisku.       Justyna Ziółkowska Kierownik PCPR w Bolesławcu (...)
Dodano: 2017-03-28
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: księgowy
(...)
Dodano: 2017-03-06
Opublikowane przez: Administrator
NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
(...)
Dodano: 2017-01-05
Opublikowane przez: Administrator
NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
(...)
Dodano: 2017-01-05
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości
  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości (1/2 etatu) w projekcie systemowym „Aktywni Społecznie  w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”,   W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości projektu systemowego „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, w związku z jego kontynuacją w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r., została wybrana Pani Małgorzata  Dwornicka.             Pani Magdalena Dwornicka posiada wymaganą wiedzę i odpowiednie kwalifikacje zawodowe do pracy na w/w stanowisku.     Danuta Marecka Kierownik PCPR w Bolesławcu(...)
Dodano: 2014-06-03
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości
    Bolesławiec, 29.01.2014 r.     Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu ul. Zwycięstwa 9 59-700 Bolesławiec na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 nr 223.1458 z późn, zmian.) w związku z nienawiązaniem stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru ogłoszonego dnia 26.11.2013r. ogłasza ponowny nabór na stanowisko   specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w projekcie systemowym „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” w związku z jego kontynuacją w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.         Wymagania niezbędne: -        Wykształcenie wyższe. -        Znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. -        Wiedza z zakresu zasad kwalifikowalności wydat(...)
Dodano: 2014-06-03
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości
(...)
Dodano: 2014-06-03
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości
(...)
Dodano: 2014-06-03
Opublikowane przez: Administrator
Protokół z wyłonienia Koordynatora projektu „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013
(...)
Dodano: 2014-01-13
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości
(...)
Dodano: 2014-01-13
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o naborze na koordynatora projektu w 2014 r.
(...)
Dodano: 2013-12-09
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na wolne stanowisko - specjalista do spraw rozliczeń i sprawozdawczości
(...)
Dodano: 2013-12-05
Opublikowane przez: Administrator
Wyniki naboru na pracownika socjalnego
                                                                                                                                                                       &n(...)
Dodano: 2012-01-02
Opublikowane przez: Administrator
odwołanie naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości i ogłoszenie naboru na wolne stanowisko
(...)
Dodano: 2011-12-15
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownika socjalnego
(...)
Dodano: 2011-12-15
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta administracyjno-biurowego
(...)
Dodano: 2011-12-15
Opublikowane przez: Administrator
Zapytanie ofertowe -wyłonienie Koordynatora projektu "Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim,
                                                                                                                                    Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego K(...)
Dodano: 2011-12-07
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds.księgowości
 Bolesławiec,  05.12.2011 r.   KIEROWNIK   POWIATOWEGO   CENTRUM POMOCY   RODZINIE   W   BOLESŁAWCU DANUTA   MARECKA   OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:    specjalisty ds. księgowości w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu - ½ etatu Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia wymienione warunki: 1. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe ekonomiczne, c) pełna zdolność do czynności prawnych, d) brak karalności za przestępstwa popełnione umyślnie, e) nieposzlakowana opinia, f) co najmniej roczne doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. 2. Wymagania dodatkowe: a) dobra znajomość obsługi komputera, b) znajomość przepisów podatkowych, ZUSc) znajomość  obsługi  programów: P(...)
Dodano: 2011-12-06
Opublikowane przez: Administrator
Wyniki naboru na asystenta projektu
                                                                                                                                    Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kap(...)
Dodano: 2011-04-21
Opublikowane przez: Administrator
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na asystenta projekt
                                                                                                                                    Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapit(...)
Dodano: 2011-04-19
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora projektu systemowego
                                                          Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Bolesławiec, 13.04.2011 r.               Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora projektu systemowego     W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego pt.”Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” w 2011 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego(...)
Dodano: 2011-04-15
Opublikowane przez: Administrator
Nabór na asystenta projektu systemowego
                                                            Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu   OGŁASZA  NABÓR  NA  STANOWISKO   Asystent projektu systemowego pt. „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     Wymagania koniecz(...)
Dodano: 2011-04-01
Opublikowane przez: Administrator
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze
                                                                                                              Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,               w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki          &(...)
Dodano: 2011-02-16
Opublikowane przez: Administrator
nabór na stanowisko koordynatora projektu systemowego 2011
                                                                                                                Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,               w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w (...)
Dodano: 2011-01-19
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru w zastępstwie
                                                                                                                  Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,               w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki          (...)
Dodano: 2010-06-16
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru
                                                                                                                    Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,               w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     Boles(...)
Dodano: 2010-06-16
Opublikowane przez: Administrator
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy
                                                                                                                  Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,               w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki        (...)
Dodano: 2010-06-10
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o naborze: pracownik socjalny
        Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki            Bolesławiec, dnia 21.05.2010 r. KIEROWNIK   POWIATOWEGO  CENTRUM    POMOCY  RODZINIE  w BOLESŁAWCU Danuta  Marecka OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:   pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu do zadań  związanych z realizacją Projektu pt. „Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Do naboru może przystąpić  osoba, która spełnia jed(...)
Dodano: 2010-05-24
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o naborze: zastępstwo za pracownika socjalnego
Projekt „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki         Bolesławiec, dnia 21.05.2010 r.     KIEROWNIK   POWIATOWEGO  CENTRUM    POMOCY  RODZINIEw BOLESŁAWCU Danuta  Marecka   OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: w zastępstwie pracownika socjalnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, do zadań związanych z realizacją Projektu pt. „Aktywni społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013”, współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki     Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia jeden z niżej wymienionyc(...)
Dodano: 2010-05-24
Opublikowane przez: Administrator
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora projektu systemowego
Bolesławiec, 02.03.2010 r.       Informacja o wynikach naboru na stanowisko Koordynatora projektu systemowego     W wyniku zakończenia procedury naboru  na stanowisko koordynatora projektu systemowego pt.”Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została wybrana Pani Monika Weselak. Pani Monika Weselak posiada wymaganą wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje zawodowe na w/w stanowisko.                                                                    (...)
Dodano: 2010-05-25
Opublikowane przez: Administrator
Ogłoszenie o naborze: koordynator projektu
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO Koordynator projektu systemowego pt. „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim, 2008-2013" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Wymagania konieczne: -wykształcenie wyższe, -przygotowanie merytoryczne do realizacji projektów unijnych na lata 2007 - 2013, -minimum roczne doświadczenie w pracach nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, -znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, -biegła obsługa komputera i Internetu, w tym umiejętność pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych oraz  w Generatorze Wniosków Płatniczych, -niekaralność za przest(...)
Dodano: 2010-03-05
Opublikowane przez: Administrator
Copyright (C) 2008 by keid.pl