Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Dane podmiotu

 

Aktualny adres:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12
59-700 Bolesławiec


adres e - mail:centrum@pcpr.boleslawiec.pl


 

Aktualne numery telefonów

DZIAŁ

 

IMIĘ  I NAZWISKO

NUMER  POKOJU

NUMER TELEFONU

KIEROWNIK

 

Justyna Ziółkowska

108

75 612 17 84

POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Diana Kawałko

Alicja Mikołajczak

Jadwiga Sobkowicz

 

 

105

 

75 612 17 81

 

 

 

 

 

ZESPÓŁ DO SPRAW PIECZY ZASTĘPCZEJ I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Beata Bielecka - Skóra

Danuta Marecka

Lidia Lewndowska


Agnieszka Kalamarz

Paulina Ambroży

Małgorzata Kuśmierz

 

Sylwia Czuchajda - Chołost

106

 107 

109

 

 

119

 

  

109

75 612 17 82

75 612 17 83 

75 612 17 85

 

 

75 612 17 89

 

  

75 612 17 85

 

PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH


Helena Kowalska

106

75 612 17 82

FINANSOWO - ADMINISTRACYJNY

Iwona Awłasewicz 

Teresa Budas

110 

111

75 612 17 86 

75 612 17 87

 

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I NALEŻNOŚCI

Justyna Borowska

Agnieszka Wiśniewska

 

112

75 612 17 88

 

 

 

 

Copyright (C) 2008 by keid.pl