Komunikat:Brak wpisanych komunikatów...
Kadra PCPR

 

Kierownik:
Justyna Ziółkowska
 

Dział  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Repatriantom

starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych: Justyna  Borowska
 
Biuro obsługi pilotażowego programu "Aktywny samorząd":
pomoc administracyjna: Jadwiga  Sobkowicz

 

Zespół do spraw Pieczy Zastępczej i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:  Beata  Bielecka - Skóra
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Lidia  Lewandowska
starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Danuta  Marecka
starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:  Alicja  Farynow
starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:  Agnieszka  Kalamarz
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Paulina Ambroży zastępstwo za Panią Patrycję Bilską
starszy pracownik socjalny:  Sylwia  Czuchajda - Chołost
starszy pracownik socjalny:  Diana  Kawałko
                                                                                                            
Dział  Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
starszy pracownik socjalny:  Helena  Kowalska
 
Dział Świadczeń i Należności
starszy specjalista ds. świadczeń i należności:  Agnieszka  Wiśniewska
pracownik socjalny:  Małgorzata  Kuśmierz
 
Dział Finansowo - Administracyjny
główny księgowy:  Teresa  Budas
pomoc administracyjno - biurowa:  Iwona  Awłasewicz
 
Copyright (C) 2008 by keid.pl